Flint Mobile Service CH6 5AD - 332614 (Cym)

Closed 24 Sep 2021

Opened 27 Aug 2021

Overview

Gwybodaeth bwysig am Wasanaeth Teithiol Y Fflint - 39-41 Stryd yr Eglwys, Y Fflint, CH6 5AD. 

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â’r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae’r llythyr isod yn cynnig manylion pellach am newidiadau i’r  gwasanaeth Teithiol a weithredir gan Swyddfa Bost Y Fflint.