Pembroke Dock SA72 6DA - 408613 (Cym)

Closes 21 May 2021

Opened 9 Apr 2021

Overview

Rydym yn bwriadu symud y gangen Swyddfa'r Post uchod i leoliad newydd: Londis – Siop Dimond, 5-7 Stryd Dimond, Doc Penfro, SA72 6JA, lle bydd yn dal i gael ei rhedeg fel un o’n prif ganghennau.

Pam ydym yn symud?

Mae’r gweithredydd wedi ymddiswyddo ac ni fydd yr adeilad ar gael bellach i’w ddefnyddio’n Swyddfa Bost. Felly, bu’n rhaid i ni gael hyd i leoliad arall er mwyn parhau i gynnig gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r gymuned leol. Rydym yn bwriadu symud i adeilad newydd a gaiff ei adnewyddu i gynnwys Swyddfa Bost yn cael ei rhedeg gan bostfeistr newydd. Ein blaenoriaeth yw diogelu ein gwasanaethau hirdymor a bydd adleoli Swyddfa Bost Doc Penfro yn golygu y gallwn gynnal gwasanaeth Swyddfa'r Post i’n cwsmeriaid yn y gymuned leol.

Eich cangen Swyddfa'r Post newydd

Byddai cwsmeriaid yn gallu defnyddio gwasanaethau Swyddfa'r Post mewn awyrgylch cynllun-agored ,ochr yn ochr â siop y gweithredydd. Trwy gydweithio â’r postfeistr, byddem yn addasu patrwm presennol y siop, ynghyd â’r celfi gosod a’r ffitiadau er mwyn gwneud lle i’r Swyddfa Bost. Bydd mewn rhan benodol o'r siop, a bydd ganddi un man gwasanaeth â sgrin a bydd un arall â chynllun agored. Byddai amrywiaeth eang o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael. Byddem hefyd yn ychwanegu til Swyddfa’r Post wrth gownter y siop a chynnig y rhan fwyaf o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post yn ystod oriau agor estynedig, fel gall cwsmeriaid ddefnyddio eu Swyddfa Bost pan mae’n gyfleus. Mae 95 y cant o gwsmeriaid yn hapus gyda’r mathau hyn o ganghennau.

Why we are consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a hoffem gael eich barn am y cynllun. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all gyfrannu at ein cynlluniau.

Rhowch Eich Sylwadau i Ni