Nantybwch NP22 4AQ - 446632

Closed 21 Mar 2017

Opened 7 Feb 2017

Results updated 15 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Nantybwch Post Office to a new location - Ashvale Stores, 69-71 Ashvale, Tredegar, Gwent, NP22 4AQ, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Nantybwch i leoliad newydd, Ashvale Stores, 69-71 Ashvale, Tredegar, Gwent, NP22 4AQ, lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.