Llwyngwril LL37 2JX - 694470 (Cym)

Closes 25 May 2022

Opened 13 Apr 2022

Overview

Rydym yn bwriadu ailagor Gwasanaeth Allgymorth Gwesteiol Swyddfa'r Post a nodir uchod mewn lleoliad newydd, sef Y Ganolfan, Ffordd Y Felin, Llwyngwril, LL37 2YX. 

Caeodd Gwasanaeth Allgymorth Gwesteiol Swyddfa’r Post Llwyngwril yn y lleoliad blaenorol Ddydd Mercher 30 Mawrth 2022, yn dilyn ymddiswyddiad y postfeistr ac am nad yw'r adeilad ar gael bellach at ddefnydd Swyddfa'r Post. Ers y cau, rydym wedi parhau i geisio cael hyd i ffordd o adfer gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r gymuned leol. Felly, bu'n rhaid cael hyd i leoliad arall a pherson newydd i redeg Gwasanaeth Allgymorth Gwesteiol.

Mae'n bleser gennym roi gwybod i chi fod y postfeistr o Swyddfa Bost Y Friog yn fodlon darparu Gwasanaeth Allgymorth Gwesteiol i gymuned Llwyngwril mewn lleoliad newydd, sef Y Ganolfan, Ffordd y Felin, Llwyngwril, LL37 2YX, yn amodol ar ymgynghoriad.

 

 

Why your views matter

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol ynglŷn â’r newid arfaethedig a hoffem gael eich barn Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all gyfrannu at ein cynlluniau. Yn yr arolwg hwn byddwn yn gofyn cwestiynau penodol mewn perthynas â’r meysydd a ganlyn:

  • Cyrraedd y lleoliad arfaethedig (Cwestiwn 4)
  • Mynd i mewn i’r lleoliad arfaethedig (Cwestiwn 5)
  • Y tu mewn i’r lleoliad arfaethedig (Cwestiwn 6)
  • Adborth arall (Cwestiynau 7 – 9)

Rhowch Eich Sylwadau i Ni