Fishguard Mobile Service - SA65 9NG - 174613 (Cym)

Closes 30 Nov 2020

Opened 2 Nov 2020

Overview

Gwybodaeth bwysig am Wasanaeth Symudol Abergwaun. 

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth yn cynnwys manylion pellach am y newidiadau i Wasanaeth Symudol Abergwaun.

Gweler y llythyr gwybodaeth isod am ragor o fanylion.