Cilcain CH7 5NW - 473471 (Cym)

Closed 11 May 2018

Opened 28 Mar 2018

Results Updated 15 Jun 2018

Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym wedi adleoli’r gwasanaeth uchod i: Neuadd y Pentref, Y Sgwâr, Cilcain, Yr Wyddgrug, CH7 5NN ar ddydd Iau 1 Mawrth 2018. Ymddiheurwn am oedi gyhyd cyn roi gwybod i chi ar yr achlysur hwn.

Yn anffodus nid yw’r adeilad blanorol ar gael bellach at ddefnydd Swyddfa’r Post a bydd Postfeistr Swyddfa’r Post Y Fflint yn cynnig gwasanaethau o’r adeilad newydd. Bydd yr ystod o wasanaethau a’r oriau agor yn aros fel y maent.

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a byddwn ni'n croesawu'ch barn ar y cynnig. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all helpu i lywio ein cynlluniau.