Cilcain CH7 5NW - 473471 (Cym)

Closed 11 May 2018

Opened 28 Mar 2018

Overview

Rydym wedi adleoli’r gwasanaeth uchod i: Neuadd y Pentref, Y Sgwâr, Cilcain, Yr Wyddgrug, CH7 5NN ar ddydd Iau 1 Mawrth 2018. Ymddiheurwn am oedi gyhyd cyn roi gwybod i chi ar yr achlysur hwn.

Yn anffodus nid yw’r adeilad blanorol ar gael bellach at ddefnydd Swyddfa’r Post a bydd Postfeistr Swyddfa’r Post Y Fflint yn cynnig gwasanaethau o’r adeilad newydd. Bydd yr ystod o wasanaethau a’r oriau agor yn aros fel y maent.

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a byddwn ni'n croesawu'ch barn ar y cynnig. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all helpu i lywio ein cynlluniau.