Birchgrove SA7 9NA - 156642 (cym)

Closed 13 Feb 2018

Opened 16 Jan 2018

Results Updated 20 Feb 2018

Yn dilyn ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Overview

Rydym yn siarad â’r Postfeistr yngl┼Ěn â gwneud ychydig o newidiadau i'r Swyddfa Bost uchod a hoffem gael eich barn am y newidiadau cyn i ni wneud ein penderfyniadau terfynol.

  • Byddai gwasanaethau Swyddfa'r Post yn cael eu cynnig o fan gwasanaeth cynllun-agored â sgriniau isel ar gownter y siop
  • Byddai’r gangen ar agor yn hirach:  Llun–Sad 08:00–19:00 & Sul 09:00 – 13:00. (Yr oriau agor ar hyn o bryd yw: Llun-Gwen 09:00–17:30 a Sad 09:00–12:30)
  • Bydd modd o hyd i chi gael y rhan fwyaf o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa’r Post; fodd bynnag, i gael nifer fach o wasanaethau gall y bydd rhaid i chi fynd ar-lein, ffonio ein llinell gymorth i gwsmeriaid neu ymweld â Swyddfa Bost arall. Mae manylion am y cynhyrchion sydd ar gael drosodd
  • I gael y gangen newydd yn barod, bydd y Swyddfa Bost yn cau ar gyfer gwaith adnewyddu ddydd Llun 26 Chwefror 2018 am 17:30 bydd eich Swyddfa Bost ar ei newydd wedd yn agor ddydd Gwener 2 Mawrth 2018 am 13:00.

Mae rhaglen gyffrous o fuddsoddi a thrawsnewid yn digwydd ar draws rhwydwaith Swyddfa'r Post, er mwyn gwneud canghennau yn fwy modern a chyfleus i chi a’r Postfeistri sydd yn eu rhedeg.