Upper Brynamman SA18 1AT - 483642

Closed 31 Mar 2017

Opened 17 Feb 2017

Results updated 15 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Upper Brynamman Post Office to a new location - Black Mountain Community Centre, Cwmgarw Road, Brynamman, Ammanford, SA18 1BU where it would operate as one of our local style branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Brynaman Uchaf i leoliad newydd, Canolfan Gymuned y Mynydd Du, Ffordd Cwmgarw, Brynaman, SA18 1BU, lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.