Pentonville - NP20 5HB - 455632 (Cym)

Closed 19 Mar 2019

Opened 19 Feb 2019

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost Pentonville ar Lifestyle Express, 10 Pentonville, Casnewydd, NP20 5HB

D.S. Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.