Penmachno LL24 0UF - 6844715 (Cym)

Closed 21 Aug 2019

Opened 24 Jul 2019

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost Penmachno ar Plas Morda, Sgwâr Gethin, Penmachno, Betws-y-coed, LL24 0UF.

Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.