Penley - LL13 0LR (Cym)

Closed 19 Oct 2020

Opened 21 Sep 2020

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd yn y Rainbow Center, Whitchurch Road, Penley, LL13 0LR a fydd yn cael ei alw'n Swyddfa Bost Penley. 

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gwasanaeth yn agor.