Manselton SA5 9ND - 216642 (cym)

Closed 12 Jan 2018

Opened 21 Nov 2017

Results Updated 22 Jan 2018

Diolch i bawb a gymerodd yr amser i adael inni gael eu sylwadau a darparu gwybodaeth yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus. Yn anffodus oherwydd rhesymau gweithredol, caeodd y gangen yn sydyn ar 8 Rhagfyr 2017. Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra a achosir i gwsmeriaid erbyn y cau. Roedd ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau tan 12 Ionawr 2018 ac rydym wrthi'n ystyried yr holl adborth a gafwyd cyn gwneud penderfyniad terfynol ar ddyfodol y gwasanaeth, a fydd yn cael ei gyhoeddi yma yn fuan.

Overview

Rydym yn bwriadu, â chytundeb y Postfeistr, symud y gangen Swyddfa'r Post uchod i leoliad newydd – Archfarchnad CK’s – Nisa Local, 60-68, Heol Pentregethin, Cwmbwrla, Abertawe, SA5 8BA. Mae’n dda gennym ddweud y bydd y symud, os wnaiff ddigwydd, yn amodol ar ymgynghoriad, yn golygu newid y gangen i fod yn un o'n canghennau lleol ffasiwn-newydd.

Beth fydd hyn yn ei olygu i gwsmeriaid?

Cangen fodern â chynllun-agored mewn adeilad wedi'i adnewyddu

  • Oriau agor estynedig
  • Yr un cynhyrchion a gwasanaethau ynghyd â Threth y car a dewis ehangach o arian teithio ar gais.
  • Bydd rhai gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael hefyd wrth gownter y siop yn ystod oriau agor y siop
  • Gwell hygyrchedd

Mae'r newid hwn yn rhan o raglen bwysig o foderneiddio ar draws rhwydwaith Swyddfa'r Post, sef y fwyaf yn hanes Swyddfa'r Post Cyf.  Bydd y rhaglen sydd yn dibynnu’n helaeth ar fuddsoddiad gan y Llywodraeth,  yn moderneiddio 8,000 o ganghennau, a cheir buddsoddiad ychwanegol mewn dros 3,000 o ganghennau cymunedol ac allgymorth.  

 

 

 

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a byddwn ni'n croesawu'ch barn ar y cynnig. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all helpu i lywio ein cynlluniau.