Llandyssul SA44 4BN - 171613

Closed 17 Feb 2017

Opened 6 Jan 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Llandyssul Post Office to a new location - Nisa Extra, Pencader Road, Pontwelly, Llandysul, SA44 4AE, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Llandyssul i leoliad newydd, Nisa Extra, Heol Pencader, Pont-tyweli, Llandysul, SA44 4AE lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.