Llandybie SA18 3HX - 456642

Closed 11 Apr 2017

Opened 28 Feb 2017

Results updated 12 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Llandybie Post Office to a new location - Memorial Car Park, Woodfield Road, Llandybie, SA18 3UR.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Llandybie i leoliad newydd, Maes Parcio'r Neuadd Goffa, Heol Woodfield, Llandybïe, SA18 3UR .