Llandinam SY17 5BY - 178644

Closed 31 May 2017

Opened 19 Apr 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation regarding the re-opening of Llandinam Post Office.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol ynglŷn ag ailagor Swyddfa Bost Llandinam.