Lavernock CF64 5QD (Cym) - 117458

Closed 4 Jun 2021

Opened 7 May 2021

Overview

Mae’n dda gennyf roi gwybod i chi ein bod wedi adfer gwasanaethau Swyddfa'r Post i Swyddfa Bost Larnog ddydd Llun 22 Mawrth 2021. Ail agorwyd y gwasanaeth yn yr un lleoliad yn  Spar, Brockhill Way, Larnog, Penarth, CF64 5QD.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.