Kenfig Hill CF33 6ED - 324611

Closed 4 May 2017

Opened 21 Mar 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Kenfig Hill Post Office to a new location - Select Convenience Store, 64 Commercial Street, Kenfig Hill, Bridgend, CF33 6DL, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Mynyddcynffig i leoliad newydd, sef Siop Gyfleustra Select, 64 Commercial Street, Mynyddcynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6DL lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.