Ewenny Road CF31 3LE (Cym) - 403198

Closed 2 Jun 2021

Opened 5 May 2021

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost Ewenny Road, Motherways Store, 78 Ewenny Road, Bridgend, CF31 3LE.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.