Cwmfelinfach NP11 7HQ - 196632 (Cym)

Closed 30 Jan 2020

Opened 19 Dec 2019

Results Updated 6 Feb 2020

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym yn bwriadu i symud y gangen Swyddfa'r Post uchod i leoliad newydd, sef Fferylliaeth Cwmfelin-fach, 52 Heol Maendy, Cwmfelin-fach, Ynys-ddu, Casnewydd, NP11 7HR, lle bydd yn newid i fod yn un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd. 

Pam ydym yn symud? 

Mae'r postfeistr wedi ymddiswyddo. Felly, bu’n rhaid i ni gael hyd i leoliad arall er mwyn parhau i gynnig gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r gymuned leol.  

Ein blaenoriaeth yw  diogelu gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r gymuned leol yn yr hirdymor.  Bydd symud Swyddfa Bost Cwmfelin-Fach yn golygu y gallwn gynnal gwasanaeth Swyddfa'r Post i’n cwsmeriaid yn y gymuned leol.

 Eich cangen Swyddfa'r Post newydd 

Byddai cwsmeriaid yn cyrchu gwasanaethau Swyddfa'r Post mewn man gwasanaeth modern â chynllun agored sydd yn rhan o gownter y siop. Trwy gydweithio â’r postfeistr, byddem yn addasu patrwm presennol y siop, ynghyd â’r celfi gosod a’r ffitiadau er mwyn gwneud lle i dil Swyddfa’r Post pe bai angen. Bydd y gangen yn cynnig dewis eang o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post, fel y gall cwsmeriaid ddefnyddio eu Swyddfa Bost pan mae’n gyfleus. Mae 96 y cant o gwsmeriaid yn fodlon â changhennau lleol ar eu newydd wedd, ac mae bron 20 y cant o gwsmeriaid canghennau lleol yn ymweld y tu allan i’r oriau agor traddodiadol.

 

 

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a hoffem gael eich barn am y cynllun. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all gyfrannu at ein cynlluniau.

What Happens Next

Diolch am ystyried ein cynnig. Byddwn yn ystyried unrhyw wybodaeth ac adborth a dderbyniwn wrth i ni gwblhau ein cynlluniau ar gyfer y gangen newydd.