Court Road South Drop & Collect CF83 2QW - 233351 (Cym)

Closed 16 Feb 2024

Opened 19 Jan 2024

Overview

Rydym yn treialu cangen Swyddfa'r Post â fformat newydd ysgafnach yn eich ardal yn Court Road Food & Wine, 1 Court Road South, Caerffili CF83 2QW.

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn cynnwys manylion pellach am y gangen hon.