Clarendon Road Drop & Collect CF23 9JD - 570351 (Cym)

Closed 14 Nov 2023

Opened 17 Oct 2023

Overview

Rydym yn cyflwyno cangen Swyddfa'r Post newydd â fformat ysgafnach yn eich ardal yn: Siop Gyfleustra a Siop Frechdanau Zak, 1 Heol Clarendon, Pen-y-lan, CF23 9JD.

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn cynnwys manylion pellach am y gangen hon.