Cefn Glas CF31 4JR - 316611 (cym)

Closed 12 Jan 2018

Opened 21 Nov 2017

Results Updated 30 Jan 2018

Diolch i bawb a gymerodd yr amser i adael inni gael eu sylwadau a darparu gwybodaeth yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus. Yn anffodus oherwydd rhesymau gweithredol, caeodd y gangen yn sydyn ar 30 Ionawr 2018. Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra a achosir i gwsmeriaid erbyn y cau. Roedd ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau tan 12 Ionawr 2018 ac rydym wrthi'n ystyried yr holl adborth a gafwyd cyn gwneud penderfyniad terfynol ar ddyfodol y gwasanaeth, a fydd yn cael ei gyhoeddi yma yn fuan.

Overview

Rydym yn bwriadu symud y gangen Swyddfa'r Post uchod i’r adeilad y drws nesaf – Siop Spar, 44-48 Heol Llangewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4JR.  Mae’n dda gennym ddweud y bydd y symud, os wnaiff ddigwydd, yn amodol ar ymgynghoriad, yn golygu newid y gangen i fod yn un o'n canghennau lleol ffasiwn-newydd.

Beth fydd hyn yn ei olygu i gwsmeriaid?

Cynigir gwasanaethau Swyddfa’r Post o dil ar gownter y siop mewn cangen fodern â chynllun agored

  • Oriau agor estynedig
  • Bydd y rhan fwyaf o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post ar gael o hyd

Mae'r newid hwn yn rhan o raglen bwysig o foderneiddio ar draws rhwydwaith Swyddfa'r Post, sef y fwyaf yn hanes Swyddfa'r Post Cyf.  Bydd y rhaglen sydd yn dibynnu’n helaeth ar fuddsoddiad gan y Llywodraeth,  yn moderneiddio 8,000 o ganghennau, a cheir buddsoddiad ychwanegol mewn dros 3,000 o ganghennau cymunedol ac allgymorth. 

 

 

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a byddwn ni'n croesawu'ch barn ar y cynnig. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all helpu i lywio ein cynlluniau.