Cae Mur LL55 1DR - 356604 (Cym)

Closed 2 Sep 2020

Opened 5 Aug 2020

Overview

Gwybodeath bwysig am Cae Mur Swyddfa Bost Cae Mur - 17-19 Ffordd Elidir, Cae Mur, Caernarfon, LL15 1DR.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.