Abertridwr CF83 4AU - 152611

Closed 8 May 2017

Opened 23 Mar 2017

Results updated 7 Jan 2022

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Abertridwr Post Office to a new location - The Square, Abertridwr, Caerphilly, CF83 4DH, where it will operate as one of our new main style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Abertridwr i leoliad newydd, sef Siop Y Sgwâr, Abertridwr, Caerffili, CF83 4DH, (yn hen Westy Pant-teg), lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau prif ffasiwn newydd.