Abergavenny NP7 5EB - 017632 (Cym)

Closed 12 Feb 2020

Opened 15 Jan 2020

Results Updated 11 Mar 2020

Yn dilyn yr ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r wybodaeth isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym yn newid y ffordd rydym yn rhedeg Swyddfa Bost Y Fenni. 

O fis Ebrill 2020 bydd y gangen yn cael ei rhedeg gan bartner masnachfraint annibynnol, sef ZCO Cyf, o’r adeilad presennol, lle bydd yn cynnig yr un dewis gwych o gynhyrchion a gwasanaethau.

Rydym yn gwneud y newid er mwyn cadw gwasanaethau Swyddfa'r Post yn y lleoliad hwn. Fe fyddwch yn gwybod am newidiadau digynsail ar ein strydoedd mawr a’r heriau sy’n wynebu llawer o fân-werthwyr. Mae gofynion ein cwsmeriaid yn newid, hefyd. Ein blaenoriaeth yw darparu gwasanaethau diogel sydd yn fasnachol gynaliadwy ym mhob cymuned, a pharhau i ateb gofynion cwsmeriaid yn awr ac yn y dyfodol. Credwn taw’r newidiadau sy’n cael eu wneud gennym yn Y Fenni yw’r ffordd orau o ddiogelu gwasanaethau Swyddfa'r Post yn y lleoliad hwn. Mae’r mwyafrif helaeth o’r 11,500 o ganghennau Swyddfa’r Post, yn fach a mawr, yn cael ei rhedeg yn llwyddiannus eisoes gan ddeiliaid masnachfraint annibynnol.