Abergavenny NP7 5EB - 017632 (Cym)

Closed 12 Feb 2020

Opened 15 Jan 2020

Overview

Rydym yn newid y ffordd rydym yn rhedeg Swyddfa Bost Y Fenni. 

O fis Ebrill 2020 bydd y gangen yn cael ei rhedeg gan bartner masnachfraint annibynnol, sef ZCO Cyf, o’r adeilad presennol, lle bydd yn cynnig yr un dewis gwych o gynhyrchion a gwasanaethau.

Rydym yn gwneud y newid er mwyn cadw gwasanaethau Swyddfa'r Post yn y lleoliad hwn. Fe fyddwch yn gwybod am newidiadau digynsail ar ein strydoedd mawr a’r heriau sy’n wynebu llawer o fân-werthwyr. Mae gofynion ein cwsmeriaid yn newid, hefyd. Ein blaenoriaeth yw darparu gwasanaethau diogel sydd yn fasnachol gynaliadwy ym mhob cymuned, a pharhau i ateb gofynion cwsmeriaid yn awr ac yn y dyfodol. Credwn taw’r newidiadau sy’n cael eu wneud gennym yn Y Fenni yw’r ffordd orau o ddiogelu gwasanaethau Swyddfa'r Post yn y lleoliad hwn. Mae’r mwyafrif helaeth o’r 11,500 o ganghennau Swyddfa’r Post, yn fach a mawr, yn cael ei rhedeg yn llwyddiannus eisoes gan ddeiliaid masnachfraint annibynnol.