West Cross Lane SA3 5NG - 500642 (Cym)

Closes 14 Aug 2020

Opened 17 Jul 2020

Overview

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost West Cross Lane, 30 Lôn West Cross, West Cross, SA3 5NG.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn cau.

Gweler y llythyr gwybodaeth isod am ragor o fanylion.