Victoria Road SA12 6QG - 496642 (Cym)

Closed 29 Dec 2020

Opened 1 Dec 2020

Overview

Gwybodeath bwysig am Heol Victoria Swyddfa Bost - Uned 1 Cwrt Jiwbili, Heol Victoria, Aberafan, Port Talbot, SA12 6QG.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.