University College SA2 8PR - 257642

Closed 5 May 2017

Opened 22 Mar 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of University College Post Office to a new location - Costcutter, Fulton House, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Coleg y Brifysgol i leoliad newydd, Costcutter, Tŷ Fulton, Parc Singleton Abertawe, SA2 8PP lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.