Treuddyn CH7 4LN - 403614 (Cym)

Closed 16 Jul 2019

Opened 18 Jun 2019

Overview

Gwybodeath bwysig amTreuddyn Swyddfa Bost® Treuddyn, Lifestyle Express, Ffordd–y-llan, Treuddyn, Yr Wyddgrug, CH7 4LN

Noder bod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebu hwn. Cyfeiriwch at y llythyr gwybodaeth isod am fanylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y daeth y gangen i ben.