Treharris CF46 5RB - 304458 (Cym)

Closed 17 Apr 2019

Opened 20 Mar 2019

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost, Treharris, 1 Teras Bargod, Treharris, CF46 5RB

Noder bod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebu hwn. Cyfeiriwch at y llythyr gwybodaeth isod am fanylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn cau.