The Exchange NP11 6GP - 238632 (Cym)

Closed 23 Nov 2023

Opened 26 Oct 2023

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost Y Gyfnewidfa -1 Heol y Gyfnewidfa, Rhisga, Casnewydd, NP11 6GP

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.