Tanerdy - SA31 2EY - 426613 (Cym)

Closed 14 Mar 2019

Opened 14 Feb 2019

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost Tanerdy ar Garej Tanerdy, Tanerdy, Caerfyrddin, SA31 2EY

D.S. Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.