Sarn - LL53 8DT - 031471 (Cym)

Ar gau 21 Tach 2023

Wedi'i agor 24 Hyd 2023

Trosolwg

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod i chi fod gwasanaeth allgymorth Sarn wedi agor mewn lleoliad newydd: Garej Ni, Sarn, Mellteyrn, Pwllheli, LL53 5DU ddydd Llun 2 Hydref 2023. Mae'n ddrwg gennyf am fod yn hwyr yn rhoi gwybod y tro hwn.

Eich cangen Swyddfa'r Post newydd

Byddai cwsmeriaid yn cyrchu gwasanaethau Swyddfa'r Post mewn man gwasanaeth modern â chynllun agored a sgrin isel sydd yn rhan o gownter y siop. Trwy gydweithio â’r postfeistr, byddem yn addasu patrwm presennol y siop, ynghyd â’r celfi gosod a’r ffitiadau pe bai angen, er mwyn gwneud lle i dil Swyddfa’r Post.

 

 

 

Pam bod eich barn yn bwysig

Er y gwnaed penderfyniad eisoes i ailagor  y gangen hon, hoffem o hyd glywed eich barn am fynediad yn y lleoliad newydd. Rydym yn croesawu adborth a all gyfrannu at ein cynlluniau, ac mae'r holiadur isod yn gofyn am sylwadau ynglŷn â'r canlynol:

  • Mynediad i'r adeilad newydd (Cwestiwn 4)
  • Hygyrchedd y tu mewn i'r adeilad newydd (Cwestiwn 5)
  • Unrhyw adborth pellach ynglŷn â'n cynlluniau (Cwestiwn 6)

Beth sy'n digwydd nesaf

Diolch am eich cefnogaeth wrth adfer gwasanaeth Swyddfa'r Post.