Rhydlewis SA44 5PE - 211613 (Cym)

Closed 31 Dec 2018

Opened 3 Dec 2018

Overview

Gwybodeath bwysig am Rhydlewis Post Office - Rhydlewis, Llandysul, SA44 5PE 

Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.