Pontyates SA15 5TR - 480642 (Cym)

Closed 4 Sep 2019

Opened 7 Aug 2019

Overview

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Pontyates®, 13 Heol Y Meinciau, Pontyates, Llanelli, SA15 5TR.
 
Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Cyfeiriwch at y llythyr gwybodaeth isod i gael mwy o fanylion am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn cau.