Penyffordd CH8 9HJ - 373614 (Cym)

Closed 24 Sep 2019

Opened 13 Aug 2019

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost Pen-y-ffordd - Y Pentref, Pen-y-ffordd, Treffynnon, CH8 9HJ.

D.S. Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.