Pentyrch CF15 9PW 222611 (Cym)

Closed 27 Mar 2020

Opened 28 Feb 2020

Overview

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Pentyrch - 3 - 4 High Corner, Pentyrch, CF15 9PW 

 Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys pryd y cafodd y gangen ei hailagor.