Pentrebach CF48 4BJ - 452611 (Cym)

Closed 25 Dec 2020

Opened 27 Nov 2020

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost, Pentre-bach, Heol Dyffryn, Pentre-bach, Merthyr Tudful, CF48 4BJ

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn agor.