Penrhosgarnedd - LL57 2NH - 183604 - (Cym)

Closed 11 May 2022

Opened 13 Apr 2022

Overview

Gwybodeath bwysig am Penrhosgarnedd Swyddfa Bost - Ffordd Pen-rhos, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NH.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.