Park Avenue SA10 6RY - 008642 (Cym)

Closed 27 Jul 2022

Opened 14 Jun 2022

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost Rhodfa'r Parc ar Spar, Rhodfa'r Parc, Sgiwen, Castell-Nedd, SA10 6RY.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.