Overton LL13 0DT - 581614

Closed 16 Jan 2017

Opened 24 Nov 2016

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Overton Post Office to a new location - Cup n Saucer, 7 Penyllan Street, Overton, Wrexham, LL13 0EE, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Owrtyn i leoliad newydd, Cup ’n’ Saucer, 7 Stryd Pen-y-llan, Owrtyn, Wrecsam, LL13 0EE lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.