Ogmore Vale CF32 7AF - 527611 (Cym)

Closed 25 Mar 2021

Opened 25 Feb 2021

Overview

Gwybodeath bwysig am Cwm Ogwr Swyddfa Bost, 56-58 y Stryd Fawr, Cwm Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 7AF.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.