Newton CF36 5PH - 517611 (Cym)

Closed 3 Jan 2022

Opened 6 Dec 2021

Overview

Gwybodaeth diweddaru bwysig am Swyddfa Bost Newton – 345A New Road, Newton, Porthcawl, CF36 5PH.

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig.  Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y caeodd y gangen.