Mynydd Isa CH7 6UY - 661614

Closed 20 Mar 2019

Opened 27 Feb 2019

Overview

Important information about Mynydd Isa Post Office - 4 The Square, Mercia Drive, Mynydd Isa, Mold, CH7 6UY

Please note the adjacent dates relate solely to the notification period for this communication. Please refer to the information letter below for further details about this branch, including the date the branch will be closing.

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Mynydd Isa - 4 Y Sgwâr, Rhodfa Mercia, Mynydd Isa, Yr Wyddgrug, CH7 6UY

 Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Byddwch cystal â chyfeirio at y llythyr gwybodaeth isod i gael manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn cau.