Morfa Nefyn LL53 6AP - 274604

Closed 19 Apr 2019

Opened 22 Mar 2019

Overview

Important information about Morfa Nefyn Post Office - Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AP

Please note the adjacent dates relate solely to the notification period for this communication. Please refer to the information letter below for further details about this branch, including the date the branch opened.

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Morfa Nefyn - Morfa Nefyn, Pwllheli, LL53 6AP

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Byddwch cystal â chyfeirio at y llythyr gwybodaeth isod i gael manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y cafodd y gangen ei hagor.