Montgomery SY15 6PH - 588641

Closed 30 Mar 2017

Opened 16 Feb 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Montgomery Post Office to a new location - Ivy House Cafe, Church Bank, Montgomery, SY15 6PU where it would operate as one of our local style branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Trefaldwyn i leoliad newydd, Gaffi Ivy House, Church Bank, Trefaldwyn, SY15 6PU lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.