Manselton SA5 9ND - 216642 - Cym

Closed 14 Sep 2021

Opened 17 Aug 2021

Overview

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod i chi y bydd Swyddfa Bost Trefansel, a fu ar gau dros dro, yn ailagor y gangen ddydd Mawrth 14 Medi 2021 am 13:00.  Bydd hyn mewn lleoliad newydd, sef Archfarchnad CK, 60-68 Heol Pentregethin, Cwmbwrla, Abertawe, SA5 8BA. 

Eich cangen Swyddfa'r Post newydd

Byddai cwsmeriaid yn cyrchu gwasanaethau Swyddfa'r Post mewn man gweini modern â chynllun agored a sgrin isel sydd yn rhan o gownter y siop. Trwy gydweithio â’r postfeistr, byddem yn addasu patrwm presennol y siop, ynghyd â’r celfi gosod a’r ffitiadau er mwyn gwneud lle i dil Swyddfa’r Post pe bai angen.

Bydd y gangen yn cynnig dewis eang o gynhyrchion a gwasanaethau Swyddfa'r Post dros oriau agor estynedig, fel gall cwsmeriaid ddefnyddio eu Swyddfa Bost pan mae’n gyfleus. Mae boddhad cwsmeriaid â changhennau arddull lleol yn uchel, ac mae llawer o gwsmeriaid canghennau lleol yn ymweld y tu allan i oriau agor traddodiadol.

 

 

Rydym wedi darparu posteri i’w harddangos yn y wyddfa Bost  leol i roi gwybod i gwsmeriaid am y newyddion da. 

Rydym yn awyddus i adfer gwasanaethau i’r gymuned hon cyn gynted â phosibl, ac felly rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen a’r cynlluniau hyn. Byddem yn croesawu awgrymiadau ynghylch agweddau penodol ar y newid, megis trefniadau mynediad a’r dyluniad mewnol. 

What happens next

Diolch am eich cefnogaeth wrth adfer gwasanaeth Swyddfa'r Post yn Trefansel.