Llanrumney CF3 5YR - 538611

Closed 19 May 2017

Opened 5 Apr 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Llanrumney Post Office to a new location - Newsbase, 52 Countisbury Avenue, Llanrumney, Cardiff, CF3 5SN, where it will operate as one of our new main style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Llanrhymni i leoliad newydd, Newsbase, 52 Rhodfa Countisbury, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5SN lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.