Llangybi LL53 6DQ (Cym)

Closes 3 Mar 2021

Opened 3 Feb 2021

Overview

Rydym yn sefydlu gwasanaeth Teithiol newydd a fydd yn gweithredu o’r tu y gilfan ger Troed y Garn, Llangybi, Pwllheli, LL53 6DQ a elwir Gwasanaeth Teithiol Llangybi. Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â’r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn.

Mae’r llythyr isod yn cynnig manylion pellach am y  gwasanaeth, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gwasanaeth yn dechrau.

Gweler y llythyr gwybodaeth isod am ragor o fanylion.