Llandovery SA20 0AD - 163642 (Cym)

Closed 5 Dec 2018

Opened 7 Nov 2018

Results Updated 18 Dec 2018

Yn dilyn ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi, yn dilyn cau Swyddfa Bost Llanymddyfri dros dro, y byddwn yn ailagor y gangen mewn lleoliad newydd - Ystrad yn The Bank, 10 Market Square, Llanymddyfri, SA20 0AA.
 

Mae'r adeilad newydd sydd ar hyn o bryd yn wag wedi'i ailwampio i ymgorffori Swyddfa'r Post a siop Rhoddion a Cartrefi, a bydd yn gweithredu fel un o'n canghennau Swyddfa Post Post arddull lleol newydd.

Bydd y gwasanaeth Symudol Allgymorth a Gynhelir sy'n gweithredu dros dro o Barc y Castell, Stryd y Castell, Llanymddyfri, SA20 0AN yn cau ddydd Mawrth 27 Tachwedd 2018 am 14:00 a bydd Swyddfa'r Post yn agor yn y cyfeiriad newydd ar ddydd Mercher 28 Tachwedd 2018 yn 13:00.

 
Rydym wedi darparu posteri i'w harddangos yn yr ardal leol i adael i gwsmeriaid wybod y newyddion da. Byddwch hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon gydag unrhyw grwpiau neu sefydliadau lleol yr ydych chi'n eu hadnabod yn y gymuned, er enghraifft ar hysbysfyrddau, elusennau lleol ac mewn meddygfeydd, i helpu ein cwsmeriaid a'ch etholwyr i ddeall yr hyn sy'n digwydd i'r Swyddfa Bost yn Llanymddyfri.

Rydym yn awyddus i adfer gwasanaethau i'r gymuned hon cyn gynted ag y bo modd, felly rydyn ni nawr yn symud ymlaen gyda'r cynlluniau hyn. Fodd bynnag, byddem yn croesawu awgrymiadau am agweddau penodol ar y newid megis trefniadau mynediad a'r cynllun mewnol.

What Happens Next

Diolch am eich cefnogaeth wrth adfer gwasanaeth Swyddfa'r Post yn Llanymddyfri.